Szolgáltatások

Szolgáltatások

Az épületeink minősége nagyban függ a tervezési folyamatban résztvevő különböző szakterületek munkájának magas szintű összehangolásától. Tervezési feladatok elvégzésére ezért a legtöbb esetben generáltervezőként vállalkozunk.

 

Az adott feladathoz szükséges szakági munkarészeket többéves együttműködésben kipróbált külsős szaktervező cégek készítik el számunkra. Az építési folyamat során művezetéseken keresztül biztosítjuk, hogy terveinkben lefektetett műszaki és esztétikai szempontok maradéktalanul érvényesülhessenek. Épületeink megvalósítását a tervezési folyamat legelejétől, a telek kiválasztásához nyújtott tanácsadáson keresztül egészen az építési folyamat befejezéséig végig kísérjük.

 

A megbízóval közösen megfogalmazott tervezési program alapján – a rendelkezésre álló pénzügyi keretek figyelembe vételével – olyan megoldásokra teszünk javaslatot, melyek személyre szabott igényeket is ki tudnak elégíteni, ha a feladat úgy kívánja, jól bevált építészeti receptek innovatív újraértelmezésétől sem idegenkedünk.

 

A tervezés során fokozott figyelmet fordítunk épületeink közvetlen és tágabb környezetére is. A természeti és épített elemekhez való arányos illeszkedés az egyik fontos kiindulópontja gondolkodásmódunknak. A beépített szerkezetek, anyagok és technológiák kiválasztásánál törekszünk épületeink környezetre gyakorolt káros hatásainak minimalizálására. Ez egyrészt energia- és környezettudatosságot, másrészt takarékosságot jelent.

 

Valljuk, hogy korunk rendelkezik sajátos építészeti kifejezésmóddal, melyet a kor technikája, társadalmi kihívásai és a kortárs kultúra jelenségei alakítanak. Ezen kifejezésmód lehetőségeinek kutatása áll építészeti gyakorlatunk középpontjában.